135.vn

135.vn

Mr. PHONG - 0934.363351

135.vn

135.vn

Mr. Phuong Nam - 0904.014581

Giá : Giá thỏa thuận
Nơi đăng: Hải Phòng, Việt Nam
Số lượng đặt hàng tối thiể: 50 tấn / tấn
Khả năng cung cấp: 20.000 tấn / tấn mỗi tháng
Hàng mới: 100%

Liên hệ nhà cung cấp

Xem thêm: Vôi cục

Giá : Giá Thỏa Thuận
Nơi đăng: Hải Phòng, Việt Nam
Số lượng đặt hàng tối thiể: 50 tấn / tấn
Khả năng cung cấp: 20.000 tấn / mỗi tháng
Hàng mới: 100%

Liên hệ nhà cung cấp

Xem thêm: Vôi bột thủy sản

Giá :  Giá thỏa thuận
Nơi đăng: Hải Phòng, Việt Nam
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 tấn / tấn
Khả năng cung cấp: 20.000 tấn / tấn mỗi tháng
Hàng mới: 100%

Liên hệ nhà cung cấp

Xem thêm: Vôi bột nông nghiệp

Giá : Giá thỏa thuận
Nơi đăng: Hải Phòng, Việt Nam
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 tấn / tấn
Khả năng cung cấp: 20.000 tấn / tấn mỗi tháng
Hàng mới: 100%

Liên hệ nhà cung cấp

Xem thêm: Vôi ngậm nước

Giá FOB: Nhận Giá
Cảng: cảng Hải Phòng, Việt Nam
Số lượng đặt hàng tối thiể: 50 tấn / tấn
Khả năng cung cấp: 20.000 tấn / tấn mỗi tháng
Điều khoản thanh toán:  L / C, D / P, T / T

Liên hệ nhà cung cấp

Xem thêm: bột đá mịn

Giá : Giá thỏa thuận
Nơi đăng: Hải Phòng, Việt Nam
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 tấn / tấn
Khả năng cung cấp: 20.000 tấn / tấn mỗi tháng
Hàng mới: 100%

     Liên hệ nhà cung cấp

Xem thêm: bột đá CACO3

Giá: Giá thỏa thuận
Nơi đăng: Hải Phòng, Việt Nam
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 tấn / tấn
Khả năng cung cấp: 20.000 tấn / tấn mỗi tháng
Hàng mới: 100%

Liên hệ nhà cung cấp

Xem thêm: Bột nhẹ cao cấp CACO3

Giá FOB: Nhận Giá
Cảng: cảng Hải Phòng, Việt Nam
Số lượng đặt hàng tối thiể: 50 tấn / tấn
Khả năng cung cấp: 20.000 tấn / tấn mỗi tháng
Điều khoản thanh toán:  L / C, D / P, T / T

Liên hệ nhà cung cấp

Xem thêm: Gỗ phay

Giá FOB: Nhận Giá
Cảng: cảng Hải Phòng, Việt Nam
Số lượng đặt hàng tối thiể: 50 tấn / tấn
Khả năng cung cấp: 20.000 tấn / tấn mỗi tháng
Điều khoản thanh toán:  L / C, D / P, T / T

Liên hệ nhà cung cấp

Xem thêm: Nhập khẩu